Capturan al supuesto asesino de Saida Johana Giraldo