Magistrada Margarita Cabello renunció a la terna para ser fiscal ad hoc