Bolsonaro se da un baño de masas con tintes antidemocráticos